فروش تراپ فولادی اسپیراکس سارکو


از بین بردن میعانات و هوا از سیستم شما ضروری است. بازگشت میعانات به دیگ بخار

استفاده از انرژی را به حداکثر می رساند. ما تله بخار مناسب را برای برنامه شما داریم و به شما

توصیه میکنیم. با تله های بسیار متنوع روی هر دو بار سبک و سنگین میعانات کارآمد کار

کنید..

تله های بخار نوعی از ولوهای اتوماتیک هستند که میعانات گازی ( یعنی بخار مایع ) و گازهای غیر قابل تراکم را فیلتر می کنند .در صنعت، بخار به صورت منظم برای گرمایش یا به عنوان یک نیروی محرکه برای توان مکانیکی مورد استفاده قرار می گیرد. تله های بخار در این چنین کاربردهایی مورد استفاده قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود که بخار تلف نمی شود..موسسه ملی استاندارد آمریکا تله های بخار را به صورت زیر تعریف می کند:ولوی که به صورت اتوماتیک ، میعانات گازی را از محفظه حاوی بخار جدا کرده و برای نگه داشتن بخار محکم باقی می ماند یا در صورت لزوم به بخار اجازه جریان یافتن در یک سرعت کنترل شده یا تنظیم شده را می دهد..همچنین بیشتر تله های بخار ، گازهای غیر قابل تراکم را به منظور نگه داشتن بخار عبور می دهند.چرا تله های بخار نصب می شوند ؟وقتی آب تبخیر می شود ، بخار تشکیل می شود..برای اینکه فرآیند تبخیر رخ دهد ، باید به مولکول های آب انرژی کافی داده شود که پیوند بین مولکول ها ( پیوندهای هیدروژنی ) را بشکند..این انرژی داده شده برای تبدیل مایع به گاز، “گرمای نهان” نامیده می شود..فرآیندهای گرمایی مبتنی بر بخار از گرمای نهان استفاده کرده و آن را به محصول معینی انتقال می دهند..هنگامی که این کار انجام می شود( یعنی بخار ، گرمای نهان خود را از دست می دهد) ، بخار متراکم شده و به “بخار مایع ” تبدیل می شود..به عبارت دیگر “بخار مایع” قادر به انجام کاری است که بخار نیست..بنابراین اگر “بخار مایع” در حد ممکن سریعا چه از لوله انتقال بخار چه در یک مبدل حرارتی خارج نشود، راندمان گرمایی تحت تاثیر قرار می گیرد