رگلاتور فیشر 67CFR


رگولاتور فیشر ۶۷CFR ابزاری است برای کاهش و کم کردن فشار بالای گاز در یک خط یا

سیلندر، به فشاری پایینتر. فشار گاز در سیلندرها یا خطوط فرآیند ، فشاری بالا است که به

صورت مستقیم قابل استفاده نمی باشد و بخاطر همین جهت استفاده در دستگاههای

کروماتوگرافی، آنالایزر و دستگاهای مصرف کننده، از رگلاتور برای کاهش فشار گاز و قابل

مصرف نمودن آن استفاده می شود.

متریال رگولاتورهارگولاتورها (Regulator) در سه نوع متریال متفاوت ارائه می گردند: برنجی، روکش کروم و استنلس استیل. رگلاتورهای برنجی برای گازهایی که فاقد خورندگی می باشند مورد استفاده قرار می گیرند. کاربری رگلاتورهای برنجی و روکش کروم شبیه به هم می باشند. مزیت رگلاتور روکش کروم مقاومت ظاهر رگلاتور در شرایط محیطی می باشد. این نوع از پوشش دهی (روکش کروم) برای رگلاتورهای برنجی سبب شده که عمر این رگلاتورها صرفا بیشتر شود ولی در عملکرد رگلاتور تاثیر خاصی نخواهد داشت.نوع دیگری از پوشش صرفا برای رگلاتورهای استنلس استیل ارائه می شود. این نوع پوشش عبارت است از: پوشش تمامی سطوح رگلاتور Stainless Steel به وسیله SilcoNert. این امر سبب ایجاد مزایای زیر می شود:به حداقل رساندن جذب گازهای واکنش پذیر

کاهش پرت گاز جهت پاکسازی

سازگاری کامل با مخلوط های گازی حاوی ترکیبات سولفوربا توجه به موارد بالا ، جهت خرید رگلاتور مناسب باید حتما موارد ذیل را رعایت نمود:گاز مورد استفاده

فشار خروجی مورد نیاز

فشار ورودی از سیلندر یا خطنکته: در انتخاب رگلاتورها می بایست دقت فراوانی گردد. رگلاتور خود را با توجه به گاز مورد استفاده و خواص شیمیایی آن انتخاب کنید.هیچگاه از رگلاتورهای برنجی برای گازهای خورنده استفاده نکنید.رگولاتور فیشر ۶۷CFR از لحاظ کارایی به دو نوع تک مرحله ای و دو مرحله ای تقسیم بندی می شوند.رگولاتورهای تک مرحله ای، فشار گاز را در یک مرحله و رگلاتورهای دو مرحله ای فشار گاز را در دو مرحله کاهش می دهند.رگولاتورهای دو مرحله ای برای خروجی های زیر ده بار مورد استفاده قرار می گیرند.