شیر اطمینان CROSBY


سفتی ولو یا شیر اطمینان یا PSV VALVE یا SAFETY VALVE یکی از انواع شیر خودکار از

تجهیزات ایمنی در صنعت نفت،گاز و پتروشیمی می باشد. این نوع تجهیز از قرار گرفتن لوله

ها، شیرآلات، مخازن تحت فشار و… در شرایط فشاری بیش از فشار طراحی ممانعت به عمل

می آورد. استـاندارد API 520 به بررسی نحوه انتخاب، محاسبه سایزینگ، نحوه نصب

تجهیزات فشار شکن در پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی می پردازد. طبق همین

استاندارد یک شیر اطمینان شیری است که توسط یک فنر بسته شده است و با رسیدن فشار

پشت شیر به یک فشار استاتیکی مشخص عمل کرده و به سرعت باز می شود.

سفتی ولو

شیرهایی که روی منابع و دستگا ه های محتوی مایع نصب می شوند بنام relief valveنامیده می شوند . شیرهایی که بر روی منابع و دستگاه های محتوی گاز و مایع نصب می شوند و بنام safety relief valve نامیده می شوند .

انواع شیر اطمینان:

اتصال : فلنج دار و دنده ای

شیرهای اطمینان بر سه نوع تقسیم می شوند :

۱- شیراطمینان با فنر :

این نوع شیرها بهترین محافظ برای ظروف تحت فشار بوده که روی صفحه دریچه آنها فنر مناسبی تعبیه و در بالای فنر مهره ای قرار دارد که بوسیله ی آن فشار روی دریچه فشار مخزن را در حد ایمنی مورد نظر کم و زیاد می کند .

۲- شیرهای اطمینان وزنه ای :

این نوع شیرها ،شیرهای هستند که با نیروی وزنه های روی دریچه فشار درون مخزن را در حد مجاز ایمنی مهار می کنند .

۳- شیرهای اطمینان با فنر و دیاگرام :

برای کنترل مواد و سیالات در ظروف از این نوع شیرها استفاده می شود زیرا با این شیرها هم فشار و هم سطح مایع در یک ظرف یا مخزن را می توانند کنترل نمایند . باید اطمینان حاصل کرد که ظرفیت گواهی شده شیر اطمینان صحیح باشد برای اینکه ظرفیت شیر را بدست آورند آن را با هوا یا بخار اشباع شده و یا گاز طبیعی آزمایش می کنند .

برندهای سفتی ولو:

سفتی ولو کروسبی یا کروزبی CROSBY

سفتی ولو لسر یا لیسر یا لیزر LESER

سفتی ولو گوتزه GOETZE

سفتی ولو تکنیکال TECHNICAL

وچندین برند دیگر