شیر پروانه ای پلی پروپیلن Asahi


شیرهای پروانه ای پلیمری یا شیر پروانه ای پلی اتیلنیاز انواع شیرهای متنوع در صنعت

کشاورزی میباشند که به جهت قیمت مناسب نسبت به انواع چدنی از استقبال خوبی برخوردار

بوده اند .شیرهای پلیمری به منظور قطع و وصل جریان در ابعاد متناسب با نیاز هر لوله تولید

و ارائه میگردند .مهمترین علت و مهمترین ویژگیه شیرهای پروانه ای پلیمری رسوب ناپذیری و

طول عمر بالای این شیرها میباشند .شیرهای پروانه ای پلیمری به راحتی آببندی شده و اگر

تحت شرایط ویژه و درست مورد استفاده قرار بگیرند میتوانند تا سالیان دراز مورد استفاده قرار

گیرند

ویژگیهای شیر پروانه ای پلیمریباز و بسته شدن سریع و عدم رسوب پذیری

مقاومت در برابر ضربه و فشارهای محیطی

وزن سبک و در نتیجه حمل راحتتر به نسبت انواع چدنی و فلزی

طول عمر بالا

مقاومت در برابر اکسیداسیون و ضد خورندگی و در نتیجه طول عمر بالا

استفاده در محیطهای اسیدی و قلیایی

مقاوم در بربر زنگ زدگیسایز بندی شیر پروانه ای پلیمری (پلی اتیلن )شیر های پروانه ای پلیمری در مقایسه با انواع چدنی و فولادی در سایزهای کمتری تولید میگردند و این به جهت نوع کاربری این نوع از شیرهای پروانه ای میباشد .سازگازیه این نوع از شیرآلات پروانه ای در انواع شرایط آب و هوایی سبب شده که این نوع از شیرهای پروانه ای جایگرین مناسبی برای انواع چدنی باشد اما به جهت نوع کاربری که عموما در مبحث کشاورزی و صنعت کشاورزی است دامنه و تولید این شیرها را در سایزهای کمتری محدود نموده که عبارتند از :شیر پروانه ای پلیمری (پلی اتیلن ) سایز ۲ اینچ تعداد در هر کارتن ۱۴ عدد

شیر پروانه ای پلیمری (پلی اتیلن ) سایز ۳ اینچ تعداد در هر کارتن ۱۲ عدد

شیر پروانه ای پلیمری (پلی اتیلن ) سایز ۴ اینچ تعداد در هر کارتن ۸ عدد

شیر پروانه ای پلیمری (پلی اتیلن ) سایز ۵ اینچ تعداد در هر کارتن ۴ عدد

شیر پروانه ای پلیمری (پلی اتیلن ) سایز ۶ اینچ تعداد در هر کارتن ۴ عدد

شیر پروانه ای پلیمری (پلی اتیلن ) سایز ۸ اینچ تعداد در هر کارتن ۳ عدد