اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۹۰۳۸۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۹۰۳۸۳ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۲۰۶۴۸۹۷ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، پاساژ باقریان ، طبقه 2 ، پلاک 40


       

لیست قیمت محصولات صنعت گستر پارس

۱۱:۱۳:۰۳ ۱۳۹۸/۶/۲۳

محصولات جدید صنعت گستر پارس


استیم تراپ TLV

استیم تراپ TLV...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
استیم تراپ اسپیراکس سارکو

استیم تراپ اسپیراکس سارکو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
استیم تراپ داگلاس چرو

استیم تراپ داگلاس چرو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تله بخار اسپیراکس سارکو

تله بخار اسپیراکس سارکو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش تراپ فولادی اسپیراکس سارکو

فروش تراپ فولادی اسپیراکس سارکو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیرفلکه 90 درجه 2 اینچ

شیرفلکه 90 درجه 2 اینچ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر خودکار دبل پلیت

شیر خودکار دبل پلیت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلومتر KROHNE

فلومتر KROHNE...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده رگلاتور فیشر

فروشنده رگلاتور فیشر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر برقی اسکو asco

شیر برقی اسکو asco...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رگلاتور ماسونیلان masoneilan

رگلاتور ماسونیلان masoneilan...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تراپ اسپیراکس سارکو DN25

تراپ اسپیراکس سارکو DN25...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش اکچویتور بادی-عامل فروش اکچویتور بادی

نمایندگی فروش اکچویتور بادی-عامل فروش ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رگلاتور فیشر 67CFR

رگلاتور فیشر 67CFR...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دی پی گیج اشکرافت

دی پی گیج اشکرافت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنترل ولو فلوسرو

کنترل ولو فلوسرو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنترل ولو مسونیلان

کنترل ولو مسونیلان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کنترل ولو FLOWSERVE سایز 1 اینچ

کنترل ولو FLOWSERVE سایز 1 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سفتی ولو کروزبی

سفتی ولو کروزبی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تامین کننده رگلاتور فیشر

تامین کننده رگلاتور فیشر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش شیر برقی اسکو

نماینده فروش شیر برقی اسکو...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر اطمینان CROSBY

شیر اطمینان CROSBY...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رگلاتور فیشر 95H

رگلاتور فیشر 95H...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر پروانه ای پلی پروپیلن Asahi

شیر پروانه ای پلی پروپیلن ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رگلاتور فیشر 67AFR

رگلاتور فیشر 67AFR...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دی پی گیج اشکرافت ASHCROFT

دی پی گیج اشکرافت ASHCROFT...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلومتر بروکس BROOKS

فلومتر بروکس BROOKS...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده پوزیشنر زیمنس

وارد کننده پوزیشنر زیمنس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش پوزیشنر زیمنس

نمایندگی فروش پوزیشنر زیمنس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تراپ اسپیراکس سارکو PN40

تراپ اسپیراکس سارکو PN40...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر توپی لاینردار 3 اینچ کلاس 150

شیر توپی لاینردار 3 اینچ ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت پوزیشنر زیمنس

قیمت پوزیشنر زیمنس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلومتر کوریولیس

فلومتر کوریولیس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلومتر میکروموشن

فلومتر میکروموشن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش پوزیشنر زیمنس

عامل فروش پوزیشنر زیمنس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده پوزیشنر زیمنس

فروشنده پوزیشنر زیمنس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پوزیشنر زیمنس 5310

پوزیشنر زیمنس 5310...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تراپ اسپیراکس سارکو BPS32Y

تراپ اسپیراکس سارکو BPS32Y...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پوزیشنر زیمنس چینی

پوزیشنر زیمنس چینی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلومتر بروکس 5850S-BC1

فلومتر بروکس 5850S-BC1...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مس فلو کنترلر سم SAM

مس فلو کنترلر سم SAM...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فلومتر بروکس 5850s

فلومتر بروکس 5850s...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده رگلاتور فیشر

وارد کننده رگلاتور فیشر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پوزیشنر زیمنس 5210

پوزیشنر زیمنس 5210...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش رگلاتور فیشر

نمایندگی فروش رگلاتور فیشر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پوزیشنر زیمنس 6dr

پوزیشنر زیمنس 6dr...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ای تی پوزیشنر فیشر 6010

ای تی پوزیشنر فیشر 6010...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت رگلاتور فیشر

قیمت رگلاتور فیشر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پوزیشنر زیمنس 5010

پوزیشنر زیمنس 5010...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش رگلاتور فیشر

عامل فروش رگلاتور فیشر...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0