اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۹۰۳۸۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۹۰۳۸۳ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۲۰۶۴۸۹۷ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی تهران،
خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، پاساژ باقریان ، طبقه 2 ، پلاک 40

صنعت گستر پارس ۳۳۹۹۰۳۸۴-۰۲۱

تلفن

  • ۳۳۹۹۰۳۸۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۳۹۹۰۳۸۳ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۲۰۶۴۸۹۷ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، پاساژ باقریان ، طبقه 2 ، پلاک 40